Priser & Öppettider

Vi har förmånliga priser och tider – träna när du vill till det bästa priset.


Dag

50 kr/dag

Månad

200 kr/månad

Halvår

1100 kr/halvår

År

2000 kr/år


Prislista PT

1 PT Timme

650 kr

5 PT Timmar

3000 kr / (600kr/st)

10 PT Timmar

5500 kr / (550kr/st)

Duo PT
20 PT Timmar

9995 kr / (500kr/st)

700 kr/timme (350kr/person)


Kost och hälsorådgivning

Kost och hälsorådgivning

600 kr

Följ oss i sociala medier!